Γιώργου Τσακίρη :«Ο ήχος του Σαρακίου»

GIORGOS TSAKIRIS

“The sound of Woodworm”

Curated by Denys Zacharopoulos

Duration:
30/09  2021 – 08/11  2021