Vasso Katraki
(1914-1988)
“THE FALL OF KARAISKAKIS”
engraved on stone
107 x 283 cm, 1966