ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
(1938-2008)
«Μια μη προσωπική συνέπεια : η λογική της υπέρθεσης»
Εγκαίνια: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Επιμέλεια έκθεσης: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
Είσοδος ελεύθερη
Διάρκεια έκθεσης: 1 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2020

Ρώμα 5, Aθήνα 10673
Τήλ.  +30 2130358344
[email protected]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
(1938-2008)
«Μια μη προσωπική συνέπεια :
η λογική της υπέρθεσης»
Εγκαίνια: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Επιμέλεια έκθεσης: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
Είσοδος ελεύθερη
Διάρκεια έκθεσης: 1 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2020

Ρώμα 5, Aθήνα 10673
Τήλ.  +30 2130358344
[email protected]

Newsletter

Thank you ! Now you are part of our mailing-list .