ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η έκθεση «ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ» παρατείνεται έως τις 02 Νοεμβρίου 2019.