Διάρκεια: 25.06 – 12.09.2020
Ρώμα 5, 10673 Αθήνα
Τήλ. +30 2130358344
[email protected]