Δημήτρης Αληθεινός

20

Το βιβλίο εκδόθηκε από τη Roma Gallery με αφορμή την ατομική έκθεση του Δημήτρη Αληθεινού«ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ»  Επιμέλεια: Κατερίνα Κοσκινά (Διάρκεια έκθεσης: 19/09 – 19/10 2019)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.