Η παρουσία της Roma Gallery στην 4η Art Thessaloniki, με έργα του Δημήτρη Αληθεινού