Ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία το ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ