ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ
«Μικρή αναχρονιστική σουίτα ή η ζωή του αναστάσιου σε 24 ώρες»
Λάδι σε καμβά με φύλλο χρυσού, 1970
160 x 350 εκ.
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ “Μικρή αναχρονιστική σουίτα ή η ζωή του αναστάσιου σε 24 ώρες” Λάδι σε καμβά με φύλλο χρυσού 160 x 350 cm, 1970 Roma Gallery

ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ
«Μικρή αναχρονιστική σουίτα ή η ζωή του αναστάσιου σε 24 ώρες»
Λάδι σε καμβά με φύλλο χρυσού, 1970
160 x 350 εκ.

ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ “Μικρή αναχρονιστική σουίτα ή η ζωή του αναστάσιου σε 24 ώρες” Λάδι σε καμβά με φύλλο χρυσού 160 x 350 cm, 1970 Roma Gallery