Μετά το Α’ μέρος της έκθεσης «Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του», το οποίο υπάρχει και διαδικτυακά εδώ , η Roma Gallery παρουσιάζει το Β’ μέρος της έκθεσης με έργα του καλλιτέχνη Δανιήλ Παναγόπουλου. Στην δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν οι συνθέσεις της ωριμότητάς του τα λεγόμενα “Κουτιά”(Boîtes) τη δεκαετία του 1960, τις συνθέσεις με τα διπλωμένα, επιζωγραφισμένα χαρτόνια και βέβαια οι μνημειακές του λινάτσες (1970 – 2007), αυτές που συνθέτει, που κατασκευάζει σαν αληθινός μηχανικός φωτός.

Β’ μέρος «Η ωρίμανση»
17/06/2021 – 06/09/2021

 ➡ Περιηγηθείτε εικονικά στην έκθεση (360° Virtual Tour)

Ο καθηγητής Μάνος Στεφανίδης, επιμελητής της έκθεσης σημειώνει:
“Ο Δανιήλ (Danil) αποτελεί σήμερα το αίνιγμα της γενιάς του ‘60, όπως ανάλογα ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος παραμένει το αίνιγμα της γενιάς του ’30. Ο Δανιήλ υπήρξε μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη και υπότροφος του ελληνικού κράτους στο Παρίσι, αργότερα κατέθεσε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του στη Γαλλία, επηρεαζόμενος αρχικά από το επαναστατικό κλίμα του Μάη του ’68. Υπήρξε φίλος και συνεργάτης του ριζοσπάστη θεωρητικού και κριτικού τέχνης Pierre Restany, εισηγητή του Nouveau Réalisme, δηλαδή της ευρωπαϊκής, στοχαστικής απάντησης στην ιλαρή ελαφρότητα της αμερικανικής Pop Art. Είναι πάντως πολύ ενδεικτικό ότι ο Δανιήλ, όπως εξάλλου κι ο επιστήθιος συνοδοιπόρος του Βλάσης Κανιάρης, έζησε και δημιούργησε παράλληλα με τα σύγχρονά του κινήματα δηλαδή την Art Mécano, την Arte Povera, την ομάδα Support – Surface, τον Minimalisme, το Informel χωρίς ποτέ να προσχωρήσει απολύτως σε αυτά αλλά επιμένοντας σταθερά στην καλλιτεχνική του ανεξαρτησία.
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“ΙΙ/85”, 1985
Λάδι σε λινάτσα
186 x 159 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙ_85”, 1985, Λάδι σε λινάτσα, 186 x 159 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“ΙΙΙ-V/82”, 1982
Λάδι σε λινάτσα
184 x 115 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ-V_82”, 1982, Λάδι σε λινάτσα, 184 x 115 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“Ι-ΙΙΙ/81”, 1981
Λάδι σε λινάτσα
155 x 100 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “Ι-ΙΙΙ_81”, 1981, Λάδι σε λινάτσα, 155 x 100 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“ΙΙΙ/86”, 1986
Λάδι σε λινάτσα
108 x 91 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ_86”, 1986, Λάδι σε λινάτσα, 108 x 91 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“ΙΙΙ-VIII/84”, 1984
Λάδι σε λινάτσα
147 x 97 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ-VIII_84”, 1984, Λάδι σε λινάτσα, 147 x 97 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“X11/05”, 2005
Λάδι σε λινάτσα
67 x 45.5 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “X11_05”, 2005, Λάδι σε λινάτσα, 67 x 45.5 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“25/02/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
68 x 53 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “25_02_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 68 x 53 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“30/11/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
76 x 47 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “30_11_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 76 x 47 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“X/05”, 2005
Λάδι σε λινάτσα
90 x 65 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “X_05”, 2005, Λάδι σε λινάτσα, 90 x 65 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“1/2/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
46 x 38 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “1_2_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 46 x 38 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο
Λάδι σε λινάτσα
59 x 40 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε λινάτσα, 59 x 40 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
95 x 73.5 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 95 x 73.5 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
57 x 57 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 57 x 57 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο, 1972
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
48.5 x 54 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 48.5 x 54 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1973
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
59 x 41 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1973, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 59 x 41 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Νο 2, 1970
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
51 x 65 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Νο 2, 1970 Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 51 x 65 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
78 x 68 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 78 x 68 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
52.5 x 52 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 52.5 x 52 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
103 x 70 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 103 x 70 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Λάδι σε λινάτσα
68 x 44 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Λάδι σε λινάτσα, 68 x 44 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
71 x 60 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 71 x 60 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
80 x 57 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 80 x 57 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο, 1971
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
52 x 93 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1971, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 52 x 93 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο, 1973
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
50 x 50 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1973, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 50 x 50 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Κολάζ
65 x 40 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1974, Κολάζ, 65 x 40 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

Χωρίς τίτλο, 1975
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1975, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ. (1)

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 

“8/V/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
56 x 57 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “8_V_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 56 x 57 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1974, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1975
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1975, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ. (1)

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“20/Ι/07”, 2007
Λάδι σε λινάτσα
65 x 43 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “20_Ι_07”, 2007, Λάδι σε λινάτσα, 65 x 43 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“ΙΙ/1973”, 1973
Λάδι σε λινάτσα
175 x 100 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙ_1973”, 1973, Λάδι σε λινάτσα, 175 x 100 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“IV – VI”, 1978
Λάδι σε λινάτσα
160 x 107 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, “IV - VI”, 1978, Λάδι σε λινάτσα, 160 x 107 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1971
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
48 x 62 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1971, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 48 x 62 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Έγχρωμη χαλκογραφία, 43/50
50 x 39 εκ.
Δανιήλ Παναγόπουλος Χωρίς τίτλο, 1974, Έγχρωμη χαλκογραφία, 43_50, 50 x 39 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“ΙΙ/85”, 1985
Λάδι σε λινάτσα
186 x 159 εκ.

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙ_85”, 1985, Λάδι σε λινάτσα, 186 x 159 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“ΙΙΙ-V/82”, 1982
Λάδι σε λινάτσα
184 x 115 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ-V_82”, 1982, Λάδι σε λινάτσα, 184 x 115 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“Ι-ΙΙΙ/81”, 1981
Λάδι σε λινάτσα
155 x 100 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “Ι-ΙΙΙ_81”, 1981, Λάδι σε λινάτσα, 155 x 100 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“ΙΙΙ/86”, 1986
Λάδι σε λινάτσα
108 x 91 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ_86”, 1986, Λάδι σε λινάτσα, 108 x 91 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“ΙΙΙ-VIII/84”, 1984
Λάδι σε λινάτσα
147 x 97 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ-VIII_84”, 1984, Λάδι σε λινάτσα, 147 x 97 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“X11/05”, 2005
Λάδι σε λινάτσα
67 x 45.5 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “X11_05”, 2005, Λάδι σε λινάτσα, 67 x 45.5 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“25/02/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
68 x 53 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “25_02_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 68 x 53 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“30/11/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
76 x 47 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “30_11_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 76 x 47 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“X/05”, 2005
Λάδι σε λινάτσα
90 x 65 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “X_05”, 2005, Λάδι σε λινάτσα, 90 x 65 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“1/2/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
46 x 38 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “1_2_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 46 x 38 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε λινάτσα
59 x 40 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε λινάτσα, 59 x 40 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
95 x 73.5 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 95 x 73.5 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
57 x 57 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 57 x 57 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
48.5 x 54 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 48.5 x 54 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1973
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
59 x 41 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1973, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 59 x 41 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Νο 2, 1970
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
51 x 65 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Νο 2, 1970 Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 51 x 65 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
78 x 68 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 78 x 68 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
52.5 x 52 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 52.5 x 52 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
103 x 70 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 103 x 70 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Λάδι σε λινάτσα
68 x 44 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Λάδι σε λινάτσα, 68 x 44 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
71 x 60 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 71 x 60 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
80 x 57 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 80 x 57 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
Χωρίς τίτλο, 1971
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
52 x 93 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1971, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 52 x 93 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1973
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
50 x 50 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1973, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 50 x 50 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Κολάζ
65 x 40 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1974, Κολάζ, 65 x 40 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1975
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1975, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ. (1)

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“8/V/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
56 x 57 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “8_V_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 56 x 57 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1974, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1975
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1975, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ. (1)

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“20/Ι/07”, 2007
Λάδι σε λινάτσα
65 x 43 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “20_Ι_07”, 2007, Λάδι σε λινάτσα, 65 x 43 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“ΙΙ/1973”, 1973
Λάδι σε λινάτσα
175 x 100 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙ_1973”, 1973, Λάδι σε λινάτσα, 175 x 100 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“IV – VI”, 1978
Λάδι σε λινάτσα
160 x 107 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, “IV - VI”, 1978, Λάδι σε λινάτσα, 160 x 107 εκ.

 

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1971
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
48 x 62 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1971, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 48 x 62 εκ.

 

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Έγχρωμη χαλκογραφία, 43/50
50 x 39 εκ.

Δανιήλ Παναγόπουλος Χωρίς τίτλο, 1974, Έγχρωμη χαλκογραφία, 43_50, 50 x 39 εκ.