ΔΑΝΙΗΛ (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1944
29 x 25 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper 48 x 33 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί
48 x 33 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Μεικτή τεχνική σε χαρτί, 1945
45 x 32 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Αυτοπροσωπογραφία
Λάδι σε χαρτί
49 x 27 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1950
51 x 32.5 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1944
30 x 21 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί
50 x 30 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1944
21 x 14 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί
18 x 25 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1945
20 x 30 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε καμβά, 1946
40 x 21 εκ.

 

Danil Panagopoulos Oil on canvas (bilateral artwork), 1950 130 x 72 cm (each)

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε καμβά (διμερές έργο), 1950
130 x 72 εκ. (το κάθε ένα)

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1946
47 x 33 εκ.

 

Δανιήλ (Παναγόπουλου) 1924 -2008

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε καμβά, 1945
52 x 34 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper, 1946 14.5 x 25 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1946
14.5 x 25 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper 17 x 17 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί
17 x 17 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1946 44 x 30 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1946
44 x 30 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper, 1944 32.5 x 18 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1944
32.5 x 18 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Drawing on paper, 1947 12.5 x 20 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Σχέδιο σε χαρτί, 1947
12.5 x 20 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1950 31 x 17 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1950
31 x 17 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1945 48 x 31 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1945
48 x 31 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Mixed media on paper, 1970 26 x 30 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Μεικτή τεχνική σε χαρτί, 1970
26 x 30 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1975 33 x 29 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1975
33 x 29 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1972 25 x 32 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1972
25 x 32 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper, 1947 22.5 x 25.5 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1947
22.5 x 25.5 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper, 1946 35 x 25 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1946
35 x 25 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper, 1946 34 x 23 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1946
34 x 23 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1956 32 x 25 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1956
32 x 25 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1945 31 x 44 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1945
31 x 44 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper, 1945 17.5 x 21 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί, 1945
17.5 x 21 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Watercolor on paper 34 x 25 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Ακουαρέλα σε χαρτί
34 x 25 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on canvas 48 x 34 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε καμβά
48 x 34 εκ.

 

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1946 44 x 31 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1946
44 x 31 εκ.

 

Danil (Panagopoulos) (1924-2008) Oil on paper, 1945 29 x 18 cm

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Λάδι σε χαρτί, 1945
29 x 18 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙ_85”, 1985, Λάδι σε λινάτσα, 186 x 159 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“ΙΙ/85”, 1985
Λάδι σε λινάτσα
186 x 159 εκ.

 

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ-V_82”, 1982, Λάδι σε λινάτσα, 184 x 115 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“ΙΙΙ-V/82”, 1982
Λάδι σε λινάτσα
184 x 115 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “Ι-ΙΙΙ_81”, 1981, Λάδι σε λινάτσα, 155 x 100 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“Ι-ΙΙΙ/81”, 1981
Λάδι σε λινάτσα
155 x 100 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ_86”, 1986, Λάδι σε λινάτσα, 108 x 91 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“ΙΙΙ/86”, 1986
Λάδι σε λινάτσα
108 x 91 εκ.

 

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙΙ-VIII_84”, 1984, Λάδι σε λινάτσα, 147 x 97 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“ΙΙΙ-VIII/84”, 1984
Λάδι σε λινάτσα
147 x 97 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “X11_05”, 2005, Λάδι σε λινάτσα, 67 x 45.5 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“X11/05”, 2005
Λάδι σε λινάτσα
67 x 45.5 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “25_02_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 68 x 53 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“25/02/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
68 x 53 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “30_11_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 76 x 47 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
“30/11/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
76 x 47 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “X_05”, 2005, Λάδι σε λινάτσα, 90 x 65 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“X/05”, 2005
Λάδι σε λινάτσα
90 x 65 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “1_2_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 46 x 38 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“1/2/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
46 x 38 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε λινάτσα, 59 x 40 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε λινάτσα
59 x 40 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 95 x 73.5 εκ.
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
95 x 73.5 εκ.

 

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 57 x 57 εκ.
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
57 x 57 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 48.5 x 54 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
48.5 x 54 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1973, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 59 x 41 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1973
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
59 x 41 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Νο 2, 1970 Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 51 x 65 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Νο 2, 1970
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
51 x 65 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 78 x 68 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
78 x 68 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 52.5 x 52 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
52.5 x 52 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 103 x 70 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
103 x 70 εκ.

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Λάδι σε λινάτσα, 68 x 44 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Λάδι σε λινάτσα
68 x 44 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 71 x 60 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
71 x 60 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 80 x 57 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
80 x 57 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1971, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 52 x 93 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008) 
Χωρίς τίτλο, 1971
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
52 x 93 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1973, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 50 x 50 εκ.
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1973
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
50 x 50 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1974, Κολάζ, 65 x 40 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Κολάζ
65 x 40 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1975, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ. (1)
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1975
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “8_V_06”, 2006, Λάδι σε λινάτσα, 56 x 57 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“8/V/06”, 2006
Λάδι σε λινάτσα
56 x 57 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1974, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ.
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1975, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ. (1)
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1975
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “20_Ι_07”, 2007, Λάδι σε λινάτσα, 65 x 43 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“20/Ι/07”, 2007
Λάδι σε λινάτσα
65 x 43 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “ΙΙ_1973”, 1973, Λάδι σε λινάτσα, 175 x 100 εκ.
Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“ΙΙ/1973”, 1973
Λάδι σε λινάτσα
175 x 100 εκ.

 

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, “IV - VI”, 1978, Λάδι σε λινάτσα, 160 x 107 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
“IV – VI”, 1978
Λάδι σε λινάτσα
160 x 107 εκ.

 

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1972, Κολάζ, λάδι σε χαρτί, 65 x 50 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1972
Κολάζ, λάδι σε χαρτί
65 x 50 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος, Χωρίς τίτλο, 1971, Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο, 48 x 62 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1971
Λάδι σε χαρτόνι και ξύλο
48 x 62 εκ.

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος Χωρίς τίτλο, 1974, Έγχρωμη χαλκογραφία, 43_50, 50 x 39 εκ.

Δανιήλ (Παναγόπουλος)
(1924-2008)
Χωρίς τίτλο, 1974
Έγχρωμη χαλκογραφία, 43/50
50 x 39 εκ.


Ο Δανιήλ (Παναγόπουλος)
γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1924 και φοίτησε στο εκεί γυμνάσιο. Εγγράφηκε αρχικά στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπως ακριβώς και ο επιστήθιος φίλος και συνομιλητής του Βλάσης Κανιάρης, την εγκατέλειψαν όμως αμφότεροι για να αφιερωθούν στη ζωγραφική. Αποφοίτησε από τη Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, μαθήτευσε δίπλα στον Κωνσταντίνο Παρθένη και εν συνεχεία, έχοντας κερδίσει τριετή κρατική υποτροφία, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Στο Παρίσι έζησε αρκετά χρόνια και επηρεάστηκε από το ρεύμα του νέου ρεαλισμού. Την περίοδο 1961-1967 δημιούργησε τα «μαύρα κουτιά», δηλαδή χαρτόκουτα που τα μετέπλασε σε έργα τέχνης, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε τα «ηλεκτρικά κουτιά». Είχε συμμετάσχει σε αρκετές εκθέσεις με αποκορύφωμα αυτές του Πιερ Ρεστανί, δασκάλου του Δανιήλ και θεωρητικού του Νέου Ρεαλισμού, πρώτα στην γκαλερί J του Παρισιού κι έπειτα το 1964, και στη Μπιενάλε Βενετίας με την ανατρεπτική παρέμβαση: “Trois nouvelles propositions pour une sculpture grecque”. Εδώ συμμετείχε μαζί με τον Κανιάρη και τον Κεσσανλή και η κοινή τους εγκατάσταση που δημιουργήθηκε εκ των ενόντων – αφού ποτέ δεν έφτασαν τα αρχικά έργα – υλικά τους από την Αθήνα λόγω… απεργίας – έφερε τον προκλητικό τίτλο “Τρεις προτάσεις για μια νέα ελληνική γλυπτική”. Η συγκεκριμένη δράση δημιούργησε στην Αθήνα έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τον Σπύρο Βασιλείου, λόγω του αντιακαδημαϊκού χαρακτήρα της. (Δείτε περισσότερα στο βιβλίο μου “Ελληνομουσείον” αλλά και στο κείμενο – επιστολή του ίδιου του Δανιήλ που δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο).
Το 1998 πραγματοποιήθηκε αναδρομική έκθεση του έργου του στην Εθνική Πινακοθήκη. Το ίδιο έτος δώρισε στην Πινακοθήκη τρία αντιπροσωπευτικά έργα του και το 2007 πρόσφερε μεγάλο μέρος των έργων του. Τον ίδιο χρόνο τιμήθηκε από τις δημοτικές αρχές του Πύργου για την προσφορά του στην ευρωπαϊκή τέχνη, αλλά και τη γενέτειρα που υπεραγαπούσε… Για τον Δανιήλ η αγωνία του υπάρχειν ήταν ταυτόσημη με την αγωνία του δημιουργείν, και η τέχνη δεν ήταν ποτέ για τον ίδιο αυτοσκοπός, αλλά ευαίσθητο εργαλείο για να καταλάβει τόσο τον κόσμο όσο και την κοινωνική δυναμική. Ο προβληματισμός αυτός δεν τον εγκατέλειψε ποτέ αλλά τον οδήγησε σ’ ένα έργο λιτό, περιορισμένης μεν έκτασης αλλά πολύ μεγάλης σημασίας.

INVITATION_DANIL

Δανιήλ (Παναγόπουλος)

«Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του»

Β’ μέρος «Η ωρίμανση»

Διάρκεια έκθεσης:
17.06 – 06.09 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Δανιήλ Παναγόπουλος (1924 – 12 Ιουλίου 2008)

 

 

Δανιήλ (Παναγόπουλος)

«Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του»

Α’ μέρος «Τα νεανικά έργα»

Διάρκεια έκθεσης:
22.04 – 14.06 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ