ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
(1929 – 2020)
“Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης”
Ακρυλικό σε καμβά, 2003
170 x 150 εκ.

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
(1929 – 2020)
“Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης”
Ακρυλικό σε καμβά, 2003
170 x 150 εκ.