ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
(1929 – 2020)
“Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης”
Ακρυλικό σε καμβά, 2003
170 x 150 εκ.

Dimosthenis Kokkinidis (1929 - 2020) "Odysseus on the island of Circe" Acrylic on canvas, 2003 170 x 150 cm

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
(1929 – 2020)
“Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης”
Ακριλικό σε καμβά, 2003
170 x 150 εκ.

Dimosthenis Kokkinidis (1929 - 2020) "Odysseus on the island of Circe" Acrylic on canvas, 2003 170 x 150 cm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ