Δανιήλ (Παναγόπουλος)
«Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του»


Δανιήλ (Παναγόπουλος)
«Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του»

Γιώργος Ζογγολόπουλος
«έργα οικεία, του εργαστηρίου και του σπιτιού»


Γιώργος Ζογγολόπουλος
«έργα οικεία, του εργαστηρίου και του σπιτιού»

Δημήτρης Αληθεινός
«ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ»


Δημήτρης Αληθεινός
“ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ”

Βασίλης Σκυλάκος
«Εδώ κι εκεί και παντού»


Βασίλης Σκυλάκος
«Εδώ κι εκεί και παντού»

Κωστής (Τριανταφύλλου)
«Ο κόκκινος τρελός του Ονειροδρόμιου και άλλα έργα της περιόδου 1968-1975»


Κωστής
«Ο κόκκινος τρελός του Ονειροδρόμιου και άλλα έργα της περιόδου 1968-1975»

Κωστής (Τριανταφύλλου)
αγώγιμο <=> μη αγώγιμο


Κωστής (Τριανταφύλλου)
αγώγιμο <=> μη αγώγιμο