Η ROMA GALLERY παρουσιάζει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, την ατομική έκθεση του Γιάννη Μίχα με τίτλο «Μια μη προσωπική συνέπεια : η λογική της υπέρθεσης». Επιμέλεια έκθεσης: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης. Η αναζήτηση που εν μέρει έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στους εκθεσιακούς προγραμματισμούς της Roma Gallery σχετικά με τη λειτουργικότητα, σήμερα εργασιών οι οποίες αναδείχθηκαν στην Ελλάδα πριν από 40 ή και πριν από 50 χρόνια, έχει την παρακάτω αναφορική έννοια: ότι επισημαίνονται ιστορικά σημεία αναφοράς που αφενός διαφωτίζουν, πληροφορούν και αναβαθμίζουν ιστορικές πηγές κατανόησης της προέλευσης των σύγχρονων καλλιτεχνικών ιδεών και συνεπώς συμβάλλουν στον εμπλουτισμό τους και ότι αφετέρου, τροφοδοτούν τη θεωρία της τέχνης με νέα στοιχεία.

Ο Γιάννης Μίχας (1938-2008) σπούδασε από το 1955 έως το 1958 στο εργαστήριο του Κώστα Ηλιάδη και στη συνέχεια στην Ecole des Metiers d’Art στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1962. Στα πρώτα του έργα, επηρεασμένος από τον κονστρουκτιβισμό, χάρασσε σειρές αλλεπάλληλων σχημάτων, που τόνιζε με συμπληρωματικά χρώματα. Στην προσπάθεια να απελευθερώσει τη γεωμετρική φόρμα από τα όρια του καμβά άρχισε από το 1974 να δημιουργεί ανάγλυφα δίπτυχα και τρίπτυχα με διάφορα πρόσθετα υλικά -χαλκό, ξύλο ή αλουμίνιο- καθώς και επιτοίχια γλυπτά. Στη δεκαετία του 1980 δημιούργησε οπτικά παιχνίδια με πλέγματα, χαρτόνια, λαμαρίνες, που βασίζονται στην αποτύπωση της σκιάς του αντικειμένου στον καμβά με τη βοήθεια του χρώματος και του αερογράφου. Την ίδια περίοδο συνέδεσε τα αφηρημένα έργα του με συγκεκριμένες θεματικές αναφορές, μέσω μιας σειράς τίτλων που παρέπεμπαν στην εικόνα («Διάλογοι», «Σταυροί», «Τοπία»). Το 1990 επέστρεψε στη ζωγραφική με πίνακες σε λάδι και χρωματισμένο ξύλο, που ανίχνευαν τις ισορροπίες δύο ή περισσότερων γεωμετρικών σχημάτων και γραμμών στην επίπεδη επιφάνεια. Είχε παρουσιάσει τα έργα του σε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και είχε συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
(1938-2008)
«Μια μη προσωπική συνέπεια : η λογική της υπέρθεσης»

Διάρκεια Έκθεσης: 01/10 – 14/11  2020

 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σταυροί, Σίδηρος, 1995
200 x 200 x 500 εκ.
(διαστάσεις μεταβλητές)
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Γλυπτό, Ξύλο
85 x 75 x 150 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση x215 , 1990
Λάδι σε καμβά
100 x 70 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Α+Λ 273, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
223,5 x 74 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Λ+Χ+Μ (301, 302, 303, 304),1999
Μαύρη λαμαρίνα, χρώμα και μπρούτζος
226 x 226 εκ. (113 x 113 εκ.)
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
80 x 80 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x247, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x241, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x253, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση, 1971
Ακρυλικό σε ξύλο
80 x 130 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση Α+Χ 110, 1980
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
130 x 160 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Λ+Χ+ΑΝ 340, 2004
Μέταλλο και χρώμα
113 x 113 x 21 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1982
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
110 x 200 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 130, 1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα και ξύλο
90 x 89 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x254 Ι+ΙΙ, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 260 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x235, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1980 -1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα,
αλουμίνιο και ξύλο
120 x 81 x 16 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 135, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 x 20 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x242, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση ΠΛ 132, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χρωματισμένο ξύλο, 1974
200 X 300 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
130 x 80,5 εκ.
Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση A+Λ x274, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
70 x 70 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
(1938-2008)
«Μια μη προσωπική συνέπεια : η λογική της υπέρθεσης»

Διάρκεια Έκθεσης:
01/10 – 14/11  2020

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σταυροί, Σίδηρος, 1995
200 x 200 x 500 εκ.
(διαστάσεις μεταβλητές)


Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Γλυπτό, Ξύλο
85 x 75 x 150 εκ.


 


Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση x215 , 1990
Λάδι σε καμβά
100 x 70 εκ.


 


Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Α+Λ 273, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
223,5 x 74 εκ.


 


Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Λ+Χ+Μ (301, 302, 303, 304),1999
Μαύρη λαμαρίνα, χρώμα και μπρούτζος
226 x 226 εκ. (113 x 113 εκ.)


 


Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
80 x 80 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x247, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.


 


Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x241, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.


 


Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x253, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.


 


Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση, 1971
Ακρυλικό σε ξύλο
80 x 130 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση Α+Χ 110, 1980
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
130 x 160 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Λ+Χ+ΑΝ 340, 2004
Μέταλλο και χρώμα
113 x 113 x 21 εκ.


 

 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1982
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
110 x 200 εκ.


 

 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 130, 1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα και ξύλο
90 x 89 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x254 Ι+ΙΙ, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 260 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x235, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1980 -1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα,
αλουμίνιο και ξύλο
120 x 81 x 16 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 135, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 x 20 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x242, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.


 

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση ΠΛ 132, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χρωματισμένο ξύλο, 1974
200 X 300 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
130 x 80,5 εκ.


 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση A+Λ x274, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
70 x 70 εκ.