Δημήτρης Αληθεινός
«Χωρίς Τίτλο»
Μικτή Τεχνική, 1975
175 x 115 εκ.