Γιάννης Τσαρούχης
(1910-1989)
«Αλέξης», 25-1-1979
Σχέδιο σε χαρτί
45 x 32 εκ.
Yannis Tsarouchis (1910-1989)
“Alexis”, 25-1-1979
Drawing on paper
45 x 32 cm

Yannis Tsarouchis (1910-1989)
“Alexis”, 25-1-1979
Drawing on paper
45 x 32 cm

Γιάννης Τσαρούχης
(1910-1989)
«Αλέξης», 25-1-1979
Σχέδιο σε χαρτί
45 x 32 εκ.