Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σταυροί, Σίδηρος, 1995
200 x 200 x 500 εκ.
(διαστάσεις μεταβλητές)

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Γλυπτό, Ξύλο
85 x 75 x 150 εκ.

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση x215 , 1990
Λάδι σε καμβά
100 x 70 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Α+Λ 273, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
223,5 x 74 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Λ+Χ+Μ (301, 302, 303, 304),1999
Μαύρη λαμαρίνα, χρώμα και μπρούτζος
226 x 226 εκ. (113 x 113 εκ.)

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
80 x 80 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x247, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x241, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x253, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.

 

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση Α+Χ 110, 1980
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
130 x 160 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Λ+Χ+ΑΝ 340, 2004
Μέταλλο και χρώμα
113 x 113 x 21 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1982
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
110 x 200 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 130, 1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα και ξύλο
90 x 89 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x254 Ι+ΙΙ, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 260 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x235, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1980 -1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα,
αλουμίνιο και ξύλο
120 x 81 x 16 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 135, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 x 20 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x242, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση ΠΛ 132, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 εκ.

 

 

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χρωματισμένο ξύλο, 1974
200 X 300 εκ.

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
130 x 80,5 εκ.

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση A+Λ x274, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
70 x 70 εκ.

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σταυροί, Σίδηρος, 1995
200 x 200 x 500 εκ.
(διαστάσεις μεταβλητές)

Σταυροί, Σίδηρος, 1995, 200 x 200 x 500 εκ. (διαστάσεις μεταβλητές)

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Γλυπτό, Ξύλο
85 x 75 x 150 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση x215 , 1990
Λάδι σε καμβά
100 x 70 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Α+Λ 273, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
223,5 x 74 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Α+Λ 273, 1993 Μεικτή τεχνική σε καμβά, 223,5 x 74 εκ. Roma Gallery

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Λ+Χ+Μ (301, 302, 303, 304),1999
Μαύρη λαμαρίνα, χρώμα και μπρούτζος
226 x 226 εκ. (113 x 113 εκ.)

Γιάννης Μίχας (1938-2008) Λ+Χ+Μ (301, 302, 303, 304),1999 Μαύρη λαμαρίνα, χρώμα και μπρούτζος 226 x 226 εκ. (113 x 113 εκ.)

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
80 x 80 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x247, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x241, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x253, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 130 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση Α+Χ 110, 1980
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
130 x 160 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Λ+Χ+ΑΝ 340, 2004
Μέταλλο και χρώμα
113 x 113 x 21 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1982
Μεικτή τεχνική σε ξύλο
110 x 200 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χωρίς τίτλο
Μεικτή τεχνική σε χαρτόνι, 1995
75 x 75 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 130, 1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα και ξύλο
90 x 89 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x254 Ι+ΙΙ, 1990
Λάδι σε καμβά
170 x 260 εκ.

Γιάννης Μίχας (1938 – 2008) Σύνθεση x254 Ι+ΙΙ, 1990 Λάδι σε καμβά 170 x 260 εκ.

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x235, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση, 1980 -1983
Μεταλλικό πλέγμα, χρώμα,
αλουμίνιο και ξύλο
120 x 81 x 16 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση ΠΛ 135, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 x 20 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση x242, 1990
Λάδι σε καμβά
130 x 100 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση ΠΛ 132, 1983
Μεταλλικό πλέγμα,
χρώμα και ξύλο
90 x 90 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Σύνθεση A+Λ x274, 1993
Μεικτή τεχνική σε καμβά
70 x 70 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938 – 2008)
Χρωματισμένο ξύλο, 1974
200 X 300 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης

 

Γιάννης Μίχας
(1938-2008)
Σύνθεση, 1972
Ακρυλικό σε ξύλο
130 x 80,5 εκ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ (1938-2008) Roma Gallery έργο τέχνης