ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ
(1842-1901)
«Οικογενειακή σκηνή»
Ελαιογραφία σε μουσαμά
54 x 79 εκ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ
(1842-1901)
“Οικογενειακή σκηνή”
Ελαιογραφία σε μουσαμά
54 x 79 εκ.