ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ
(1930 – 2004)
“P. Restany & G. Marchiori”
Φωτογραφία σε ευαισθητοποιημένο πανί, 1965
200 x 100 εκ.

 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ
(1930 – 2004)
“The artist with his dog”
Φωτογραφία σε ευαισθητοποιημένο πανί,
circa 1960
181 x 181 εκ.

ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ
(1930 – 2004)
“P. Restany & G. Marchiori”
Φωτογραφία σε ευαισθητοποιημένο πανί, 1965
200 x 100 εκ.

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ
(1930 – 2004)
“The artist with his dog”
Φωτογραφία σε ευαισθητοποιημένο πανί,
circa 1960
181 x 181 εκ.