Νίκος Κεσσανλής
(1930 – 2004)
«Κόκκινος τοίχος», 1961
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
130 x 160 εκ.
Νίκος Κεσσανλής (1930 - 2004) «Κόκκινος τοίχος», 1961, Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130 x 160 εκ.

 

Νίκος Κεσσανλής
(1930 – 2004)
«Αντι-Νικος», 1981
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
170 x 120 εκ.
Νίκος Κεσσανλής, «Αντι-Νικος», 1981, Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 170x120εκ.

Νίκος Κεσσανλής (1930 - 2004) «Κόκκινος τοίχος», 1961, Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130 x 160 εκ.

Νίκος Κεσσανλής
(1930 – 2004)
«Κόκκινος τοίχος», 1961
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
130 x 160 εκ.

 

 

 

Νίκος Κεσσανλής, «Αντι-Νικος», 1981, Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 170x120εκ.

Νίκος Κεσσανλής
(1930 – 2004)
«Αντι-Νικος», 1981
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
170 x 120 εκ.