ΟΠΥ ΖΟΥΝΗ
(1941-2008),
Ακρυλικό, Ξύλο, Καθρέφτης, 1990
100 x 150 x 2,5 εκ.

ΟΠΥ ΖΟΥΝΗ
(1941-2008),
Ακρυλικό, Ξύλο, Καθρέφτης, 1990
100 x 150 x 2,5 εκ.