Παναγιώτης Τέτσης
(1925 – 2016)
«Ύδρα», 2006
Λάδι σε μουσαμά
200 x 284 εκ.
Παναγιώτης Τέτσης (1925 - 2016) «Ύδρα», 2006 (Από την ενότητα Θάλαττα), Λάδι σε μουσαμά, 200 x 284 εκ.

Παναγιώτης Τέτσης (1925 - 2016) «Ύδρα», 2006 (Από την ενότητα Θάλαττα), Λάδι σε μουσαμά, 200 x 284 εκ.

Παναγιώτης Τέτσης
(1925 – 2016)
«Ύδρα», 2006
Λάδι σε μουσαμά
200 x 284 εκ.