Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)

“Affiches massicotées”
1965
133 × 130 εκ.
Pavlos (Dionysopoulos)

 

Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)

«Γραβάτες»
Κατασκευή, πλαστικό σε ξύλο με πλεξιγκλάς, 1970
112 × 119.5 εκ.
Pavlos (Dionysopoulos) (1930-2019) "Cravates" Construction with plastic strips on wood framed in plexiglass, 1970 112 × 119.5 cm

 

Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)
«Πούρο»
Κατασκευή, χαρτί αφίσας σε ξύλο με πλεξιγκλάς, 2002
146 × 121.5 εκ.
Pavlos (Dionysopoulos) (1930-2019) "Cigar" Construction with poster paper on wood framed in plexiglass, 2002 146 × 121.5 cm

 

Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)
«Αγρός»
Χαρτί αφίσας, πλεξιγκλάς, 2011
200 x 300 εκ.
Pavlos (Dionysopoulos) (1930-2019) "Champs" Poster paper, plexiglass box, 2011 200 × 300 cm

 

Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)
“Affiches massicotées”
1965
133 × 130 εκ.

Pavlos (Dionysopoulos)

 

Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)

«Γραβάτες»
Κατασκευή, πλαστικό σε ξύλο με πλεξιγκλάς, 1970
112 × 119.5 εκ.

Pavlos (Dionysopoulos) (1930-2019) "Cravates" Construction with plastic strips on wood framed in plexiglass, 1970 112 × 119.5 cm

 


Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)
«Πούρο»
Κατασκευή, χαρτί αφίσας σε ξύλο με πλεξιγκλάς, 2002
146 × 121.5 εκ.

Pavlos (Dionysopoulos) (1930-2019) "Cigar" Construction with poster paper on wood framed in plexiglass, 2002 146 × 121.5 cm

 

 

Παύλος (Διονυσόπουλος)
(1930-2019)
«Αγρός»
Χαρτί αφίσας, πλεξιγκλάς, 2011
200 x 300 εκ.

Pavlos (Dionysopoulos) (1930-2019) "Champs" Poster paper, plexiglass box, 2011 200 × 300 cm