Θάνος Τσίγκος (1914-1965) «Ηλιοτρόπια», 1956, Λάδι σε ξύλο, 44 x 56 εκ.

Θάνος Τσίγκος
(1914-1965)
Ηλιοτρόπια, 1956
Λάδι σε ξύλο
44 x 56 εκ.

Θάνος Τσίγκος (1914-1965) «Ηλιοτρόπια», 1956, Λάδι σε ξύλο, 44 x 56 εκ.

Θάνος Τσίγκος
(1914-1965)
Ηλιοτρόπια, 1956
Λάδι σε ξύλο
44 x 56 εκ.