Θεόδωρος Στάμος
«Απέραντα τοπία, από την σειρά Λευκάδα, Σκοτεινή νύχτα»
Ακρυλικό σε χαρτί
76 x 57 εκ.

Θεόδωρος Στάμος
«Απέραντα τοπία, από την σειρά Λευκάδα, Σκοτεινή νύχτα»
Ακρυλικό σε χαρτί
76 x 57 εκ.