Θεόδωρος Στάμος
(1922-1997)
Απέραντα τοπία, από την σειρά Λευκάδα, 1983
Ακρυλικό σε καμβά
112 × 127 εκ.
\

Θεόδωρος Στάμος
(1922-1997)
Απέραντα τοπία, από την σειρά Λευκάδα, 1983
Ακρυλικό σε καμβά
112 × 127 εκ.

\