Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
πλαστικά,ξύλο 1981
140 x 100 εκ.
Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» πλαστικά,ξύλο 1981 140 x 100 εκ.

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
τρίπτυχο Α’, 1963
λάδι σε ξύλο,
κλειστό: 80 x 75 εκ.
Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» τρίπτυχο Α’, 1963 λάδι σε ξύλο, κλειστό: 80 x 75 εκ.

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
τρίπτυχο Α’, 1963
λάδι σε ξύλο,
ανοιχτό: 80 x 150 εκ.
Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» τρίπτυχο Α’, 1963 λάδι σε ξύλο, ανοιχτό: 80 x 150 εκ.

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
Μικτή τεχνική σε λαμαρίνα, 1984
95 x 95 εκ.
έργο τέχνης του Βασίλη Σκυλάκου - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
Μικτή τεχνική σε λαμαρίνα, 1984
95 x 95 εκ.
έργο τέχνης του Βασίλη Σκυλάκου - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Παιχνίδι»
σίδερο, 1991
διαστάσεις μεταβλητές
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Παιχνίδι» σίδερο, 1991 διαστάσεις μεταβλητές έργο τέχνης - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
μεικτή τεχνική σε ξύλο, 1995
135 x 65 εκ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» μεικτή τεχνική σε ξύλο, 1995 135 x 65 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
ξύλο, 1994
36,5 x 28,5 x 6 εκ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» ξύλο, 1994 36,5 x 28,5 x 6 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
χρώμα,ξύλο 1990
200 x 30 x 20 εκ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» χρώμα,ξύλο 1990 200 x 30 x 20 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
σίδερο
36 x 16 x 16 εκ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» σίδερο 36 x 16 x 16εκ έργο τέχνης - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
σίδερο
20 x 35 x 25 εκ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» σίδερο 20 x 35 x 25 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
πλαστικά,ξύλο 1981
140 x 100 εκ.

Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» πλαστικά,ξύλο 1981 140 x 100 εκ.

 

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
τρίπτυχο Α’, 1963
λάδι σε ξύλο,
κλειστό: 80 x 75 εκ.
Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» τρίπτυχο Α’, 1963 λάδι σε ξύλο, κλειστό: 80 x 75 εκ.

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
τρίπτυχο Α’, 1963
λάδι σε ξύλο,
ανοιχτό: 80 x 150 εκ.
Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» τρίπτυχο Α’, 1963 λάδι σε ξύλο, ανοιχτό: 80 x 150 εκ.

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
Μικτή τεχνική σε λαμαρίνα, 1984
95 x 95 εκ.

έργο τέχνης του Βασίλη Σκυλάκου - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
Μικτή τεχνική σε λαμαρίνα, 1984
95 x 95 εκ.

έργο τέχνης του Βασίλη Σκυλάκου - Roma Gallery

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Παιχνίδι»
σίδερο, 1991
διαστάσεις μεταβλητές

ΣΚΥΛΑΚΟΣ scaled

 

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
μεικτή τεχνική σε ξύλο, 1995
135 x 65 εκ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» μεικτή τεχνική σε ξύλο, 1995 135 x 65 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
ξύλο, 1994
36,5 x 28,5 x 6 εκ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» ξύλο, 1994 36,5 x 28,5 x 6 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
χρώμα,ξύλο 1990
200 x 30 x 20 εκ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» χρώμα,ξύλο 1990 200 x 30 x 20 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery

 

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
σίδερο
36 x 16 x 16 εκ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» σίδερο 36 x 16 x 16εκ έργο τέχνης - Roma Gallery

 

 

Βασίλης Σκυλάκος
(1930-2000)
«Χωρίς τίτλο»
σίδερο
20 x 35 x 25 εκ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ (1930-2000) «Χωρίς τίτλο» σίδερο 20 x 35 x 25 εκ. έργο τέχνης - Roma Gallery