Γιάννης Σπυρόπουλος
(1912 – 1990)
«Κρόνος», 1963
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
162 x 114 εκ.
Γιάννης Σπυρόπουλος (1912 - 1990) «Κρόνος», 1963 Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 162 x 114 εκ.

Γιάννης Σπυρόπουλος (1912 - 1990) «Κρόνος», 1963 Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 162 x 114 εκ.

Γιάννης Σπυρόπουλος
(1912 – 1990)
«Κρόνος», 1963
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
162 x 114 εκ.